• İletişime Geçin
  • merhaba@mediarubic.com
sosyal medya

Daha İyi Dijital Öğrenme Tasarlama Süreci Nasıl Olmalı?

Daha İyi Dijital Öğrenme Tasarlama Süreci Nasıl Olmalı?


Bir mimar bina tasarlarken binanın bittiğinde nasıl görüneceğini hayal etmek, binadaki her katın, her bir odanın ayrıntılarını planlamak ve neyin ilk, neyin sonra yapılacağını planlamak zorundadır. Sonuçta ikinci katı tamamlamadan üçüncü katı inşa edemezsiniz, değil mi? Dijital öğrenme tasarlamak, mimarlıkla birçok yönden benzerdir. Bir uçta hammaddeyle başlayıp diğer uçta tamamlanmış ürünle bitirdiğiniz bir tasarım sürecidir. Tamamlanan ürünün birinci sınıf olmasını sağlayan şey süreci doğru uygulamaktır.


Doğru Dijital Öğrenme Tasarım Süreci

Sıfırdan bir şey tasarlamak, özellikle de bireylerin bilgi ve beceri öğrenmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olması gereken bir dijital öğrenme tasarlıyorsanız hiç kolay bir iş değildir. Bu süreç çok fazla planlama, uzmanlık ve çalışma gerektirir. Bu yazıda, dijital öğrenme tasarımcılarının kullanıcılar için nasıl daha iyi dijital öğrenme tasarlayabileceklerini ve bu sürecin adımlarını tartışacağız.


1. Planlama

Birçok tasarımcının inandığının aksine planlama, öğretim tasarımcısı eğitimin taslağı veya planı üzerinde çalışmaya başlamadan önce bile başlar. Sürecin ilk adımı çalışanların eğitim ihtiyaç analizi ile başlar, daha sonra bu eğitimin şirket çalışanlarına nasıl faydalı olacağını açıklamak için üst düzey yöneticilerle toplantı yapılır. Sonrasında ise konu uzmanları ile eğitim ihtiyaç analizinizin bulgularına bağlı kalarak eğitime hangi içeriklerin konulacağı hakkında tartışma yapılır ve son olarak tüm planı ve zaman çizelgesini tartışmak için eğitimin gerçek tasarımcıları ve geliştiricileri ile toplantı yapılır. Bu süreç, L&D (eğitim ve gelişim) müdürü tarafından düzenlenen ve tüm L&D ekibinin dahil olduğu bir ekip çalışmasıdır. Ortaya doğru ve faydalı bir eğitim çıkarmak istiyorsanız, bu süreçte herkesin katkısı olmalıdır.


2. Taslak

Planlama yapıldıktan sonra sıra eğitimi kağıda dökmeye gelir. Taslak, dijital öğrenme tasarımcılarının da bileceği gibi, kursa dahil edilecek tüm öğrenme içeriğinin ana hatlarının oluşturulduğu safhadır. Eskiden yazılı bir belge halinde olurken günümüzde genellikle PowerPoint veya Storyline veya benzeri uygulamada yapılır. Taslak, tasarımcıların L&D müdürüne ve üst düzey yöneticilere içeriğin nasıl sunulacağını, nasıl yapılandırıldığını ve kullanıcının nasıl deneyimler yaşayacağını göstermelerine yardımcı olduğu için önemlidir. Eğitimde herhangi bir hata veya yanlışlık olmaması için ilgili tüm taraflara gösterilen bir yol haritasıdır. Bu sayede eğer değiştirilecek bir şey varsa asıl geliştirme başlamadan önce yapılır.


3. Geliştirme

Geliştirme kısmı, uygun planlama ve taslak yapılmışsa inanılmaz rahat geçen bir adımdır. Eğitimin ilk taslağı veya prototipi, geliştirme öncesi taslağının aksine her şeyin asıl eğitimdeki gibi çalıştığı ilk versiyondur. Prototip oluşturulduktan sonra, düzeltilmesi veya değiştirilmesi gereken herhangi bir unsur olmadığından emin olmak için eğitim ilgili tüm taraflarca bir kez daha gözden geçirilir, ardından tüm sorunlar giderilerek eğitim kullanıcılara sunulmak üzere hazırlanır.


4. Kalite Kontrolü

Ancak eğitim kullanıcılara gerçek manada sunulmadan önce, kalite kontrolünün yapıldığı son bir adım daha bulunur. Eğitimin final versiyonu, eğitimlerin kullanıcılar tarafından tüketime uygun olup olmadığını belirlemede uzmanlaşmış kalite kontrol ekibine veya ekiplerine gönderilir. Bu adım, eğitim kullanıcılara sunulmadan önceki son testtir, bu nedenle kalite kontrol uzmanları eğitimin her yönünü ve metin, grafikler, etkileşimler ve menüler gibi tüm öğelerini gözden geçirir, eğitimi çalıştırır ve gerçekten kusursuz olduğundan emin olmak için birkaç kez tamamlar.


5. Eğitimi Sunma

Kalite kontrolü tamamlandıktan sonra, eğitim artık sunulmaya hazırdır. Eğitimin bu sürümüne altın versiyon denir. Eğitim artık kullanıcıların erişebileceği öğrenme portalında veya LMS’te yayınlanır.

Dijital öğrenme geliştirmede yukarıda belirtilen süreci izlerseniz, süreciniz her zaman kolay olacak ve daha iyi çıktılar elde edeceksiniz.

İlginizi Çekebilecek Makaleler