• İletişime Geçin
  • merhaba@mediarubic.com
sosyal medya

Kullanıcı Odaklı Eğitim Modeli Nasıl Oluşturulur?

Kullanıcı Odaklı Eğitim Modeli Nasıl Oluşturulur?

Kullanıcı odaklı eğitim modeli, adından da anlaşılacağı üzere kullanıcı göz önünde bulundurularak tasarlanan eğitim modelidir. Kullanıcı profili eğitimin hedeflerini, eğitimde kullanılacak araçları, öğrenme yolunu ve eğitimin tasarımını etkiler. Kullanıcı odaklı eğitim modelleri normmuş ve eğitimler her zaman bu şekilde tasarlanıyormuş gibi düşünebilirsiniz, ancak durum her zaman bu şekilde değil.Bu yazıda şirketlerin nasıl kullanıcı odaklı eğitimler oluşturabileceğine bakacağız.


1) Eğitimle İlgili Yanılgılar

Kullanıcı odaklı eğitim modelinin nasıl oluşturulacağına dair ayrıntılara girmeden önce, eğitimle ilgili bazı yanlış anlamaları ve şirketlerin genelde çalışanların ihtiyaçlarını dikkate almadan eğitime nasıl devam ettiklerini vurgulamalıyız.
Bu yanlış anlamalardan en kritik olanlarından biri, eğitim platformuna gereğinden fazla odaklanmaktır. Öğretim tasarımcıları, öğrenme platformuna, öğrenme içeriğine ve içeriğin dağıtım mekanizmasına odaklanır.
Bu yaklaşım, öğrenme aracı öncelikli modeldir. Öğretim tasarımcıları genellikle zaman kısıtlamalarıyla karşılaştıklarında öğrenme aracı odaklı yaklaşımı kullanırlar. Strateji yerine taktiklere odaklanırlar ve verimsiz bir eğitim modeli oluştururlar. 


2) Kullanıcı Odaklı Eğitim Modelinin Faydaları

Kullanıcı odaklı eğitim modelinde eğitimin her yönü kullanıcının başarısı ve gelişmesi için tasarlanır. Araçları, içeriği ve tasarım gibi öğeleri içeren eğitim stratejisi, kullanıcı göz önünde bulundurularak oluşturulur. Kullanıcı odaklı eğitim stratejisi yürütmek, başarıyı beraberinde getirir. Kullanıcı başarılı olduğunda eğitim de başarılı olur. 


3) Kullanıcı Odaklı Eğitim Modeli Nasıl Tasarlanır?

Kullanıcı odaklı eğitim modelinin tasarlarken göz önünde bulundurulması gereken birkaç adım bulunur. Bu adımların üzerinden geçelim: 

  • Değerlendirme

Değerlendirme aşamasında amaç kullanıcıyı anlamaktır. Kullanıcı anlaşıldığında ise ihtiyaçlarını karşılayacak, bilgi ve becerilerinde tespit edilen boşlukları dolduracak eğitimin nasıl yapılabileceği de tespit edilmiş olur. 

  • Eğitimi Oluşturma

Eğitimi oluşturma aşaması, öğrenme yolunun tasarlandığı aşamadır. Öğrenme yolu, kullanıcının şu anda bulunduğu noktadan eğitimden sonra olması gereken noktaya olan süreci tanımlar. Öğrenme yolunu oluşturduktan sonra, belirlenen hedeflere ulaşmak için en uygun öğrenme aracı seçilir. 

  • Tasarım

Bu aşamada eğitimin gerçek içeriği oluşturulur. Tasarım aşaması bu nedenle ders içeriğinin planlanmasını ve oluşturulması aşamalarını da içerir.  Eğitimin neleri kapsayacağı, eğitim için gerekli ve yardımcı kaynaklar ve materyaller belirlenerek tasarıma başlanır.

  • Test & İyileştirme

Kullanıcı odaklı eğitim modelinde eğitim içeriğinin oluşturulmasının ardından gelen sonraki adım test aşamasıdır. Test hipotezi ve başarı metriğini önceden tanımlanır. Ayrıca, karşılaştırma metriklerini toplamak için ana testten önce ön test yapılır. Test sonuçları hipotezi ya onaylayacak ya da çürütecektir. Eğitimin hedeflerini destekleyecek gerekli verileri test ettikten ve sonuçları aldıktan sonra, eğitimin bir sonraki aşamasına geçilebilir.

  • Eğitimin Uygulanması

Asıl eğitimin başladığı yer testten sonraki adımdır. Gerekli çalışmalardan sonra, gerçek hedef kitle üzerinde eğitim başlar. Eğitimi verirken zaman çizelgeleri, kullanıma sunma modeli, eğitim gereksinimi ve yapı gibi konulara odaklanın. Eğitim daha sonra ilk teslimattan sonra otomasyon için optimize edilebilir.

  • Değerlendirme

Değerlendirme gerçek eğitim kitlesi üzerinde yapılır ve eğitimin belirlenen hedeflere ne kadar iyi ulaşabildiğine odaklanır. Kullanıcı odaklı eğitim modeli oluşturmak için kapsamlı çalışma yapılmasına rağmen kimi zaman sonuçlar bazı değişiklikler uygulanması gerektiğine işaret edebilir. 
Kullanıcı odaklı eğitim modeli, öğrenme aracı odaklı modele tercih edilmelidir. Kullanıcı odaklı model, eğitimin hedef kitlenin özelliklerine ve ihtiyaçlarına uyarlanmasını sağlamak için kapsamlı bir süreçten geçmesini sağlar. Bu model, eğitimin odağını en önemli bileşen üzerinde tutar, yani kullanıcıyı.

İlginizi Çekebilecek Makaleler